Home

Amhara ethnic cleansing

g7-promo black and green (1)

EVIL-TPLF-1-2SheHasPower-1

ethinic clenising

July 28, 2013No CommentRead More

ስለተፈናቀሉ ሰዎች ሰማያዊ ፓረቲና መኢአድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ አስገቡ
                                                                   ብሶትሽ ብሶ ቴ!!
1428968-3x2-340x227
ገና ትንሽ ሳለሁ- በህጻንነቴ   ፣
እቅፍ ውስጥ ሳሇሁ – ደስ ብሎኝ በእናቴ፣
እንዲያ ስውተረተር – እየተንተባተብኩ፣
ልልሽ እማምዬ – ወደድኩሽ እናቴ፣
እታገል ነበር – እስኪወጣ ሕይወቴ፣
የኔ መልዕክት ገብቶሽ – ፍቅሬን ተቀብሇሽ፣
እቅፍ አርገሽ – ስመሽ አሇሁል ብሇሽ፣
በቅፍሽ አድጌ – ፍቅርሽን ወስጄ፣
በርታ ጠንክር ብሇሽ – አሇሁልህ ልጄ፣
አይን አይኔን እያየሽ – ክፉ አይንካህ ብሇሽ፣
መርቀሽ ባርከሽን – ሇፍተሽ አሳድገሽ፣
ልጄ አደገልኝ – ደረሰልኝ ብሇሽ፣
በሙለ አይንሽ እንኳ – ሳተመሇከቺኝ፣
ይጦረኛል ብሇሽ – በኔ ስትኮሪብኝ፣
ግበረገብ እንድማር – የኔታጋ ወስደሽ፣
ፊደል አስቆጥረሽ – ዳዊት አስደግመሽ፣
ብሶትሽ ብሶቴ!!
ቁጥር ፪ውርድ ንባብ ሳይቀር – እንድማር አድርገሽ፣
ቃለን ተማርልኝ – ጨዋ ሁንልኝ ብሇሽ፣
ብርሃን ከጨሇማ – እንድሇይ አድርገሽ፣
ታሪኬን እንድማር – ትምሕርትቤት ሰደሽ፣
ደፋ ቀና ብሇሽ – ፍዳ አበሳ አይተሽ፣
ሲገለት ልጅሽን – ባዶ ሲሆን ሕልሙ፣
ሇአዞ እየተጣሇ – ከባሕር መስጠሙ፣
በፍጅት አሇቀ – ከንቱ ሆነ ሕልሙ።
ደነዝ ነው ዲጂኖ – የገደሇኝ ልጅሽ፣
ከጠላት አብሮ – ላንቺ ሳይሳሳልሽ።
ምጣዱን አስምተሽ – እንጀራውን ጋግረሽ፣
በመንደሩ ዞረሽ – በሰው ቤት ተቀጥረሽ፣
እፍ እፍ ብሇሽ – ትንፋሽስን ተንፍሰሽ፣
በጭስ እየታፈንሽ – እሳት እያነደድሽ፣
እሳት አቀጣጥሇሽ – ጉልቻ ጎልተሽ፣
አንተ ብቻ ተማር – እደግልኝ ብሇሽ፣
አይኖችሽ ሞጭምጮ – አይናር ብቻ ሆኖ፣
መታከሚያ ጠፍቶ – ድህነቱ ሰፍኖ ፣
ማየት እስኪሳንሽ – እምባ እያቀረሩ፣
ካፍንጫሽ የሚወጣው – አመዱ አፈሩ።
አንቺ ሳይመችሽ አንተ- ይመችህ ብሇሽ፣
አንዴ ሳያምርብሽ የረባ – ጨርቅ የሇሽ፣
ውሃ እንኳን ሳይነካው – ሳሙና ተወዶ፣
ዓመት በዓል ሲከበር – በሬ ዶሮ ታርዶ፣
አንቺ ከእሳት ውስጥ- ከረመጥ ውስጥ ሆነሽ፣
እንጀራ እየጋገርሽ- ትታገይዋሇሽ፣
እሱም ኑሮ ሆኖ- ተመስገን እያልሽ፣
ሮሮ ሳታሰሚ – ደግ ቀን ጠበቅሽ፣
በጀርባሽ አዝሇሽኝ – ባንቀልባ ጠፍረሽ፣
Most of Ethiopians died from Yemen boat
accident!!
 by ocean
 January 6, 2011
ይህ ግጥም ከወያኔ አስጨናቂ ስርዓት ሲሰዱ
ሇሕልፈተ ሕይወት ሇበቁት ኢትዩጵያዊን
ወንድሞቼ እና እህቶቼ መታሰቢያ ይሁን!! እንደ ሕጻን ልጆች – ጫወታ ሳያምረኝ፣
እድሌ ከሆነ – እኔን ከዛ ያኖረኝ፣
ከሳቱ ዳር ሆነሽ – እኔን ከዛ አኑረሽ፣
እንጀራ እየጋገርሽ – ክቡን እየሰራሽ፣
አመዱን እየቃምኩ – አመድ እያበነንኩ፣
እሪ ብዬ ሳሇቅስ – ሃዘኔን በገሇጽኩ፣
አፌን በውሃ እያበስሽ – ካፈሩ እያጸዳሽ፣
ልክ እንደብርጭቆ – የምሰበር መስሎሽ፣
ከግምባሬ ስመሽ – ምርቃት መርቀሽ፣
በመሳሳት አይተሽ – እንትፍ እደግ ብሇሽ፣
ወፌ ቆመ ብሇሽ – እልል ብሇሽ ጮኸሽ
ምንድ ነው ተብሇሽ – ልጄ ቆመ ብሇሽ።
የኔ ብርቱካኔ – የኔ ሙዳይ ነሽ፣
የኔ ጨረቃዬ – ክዋክብቴ ነሽ፣
ሁሌ የማልረሳሽ – ከልቤ ያሇሽ፣
ብሶትሽ ብሶቴ ፣ ጭንቀትሽ ጭንቀቴ፣
ከተራራው ጀርባ ፣ ያሇሽው እናቴ::
መይሳው ከምድረ ስዊድን
2013-07-15
Advertisements

2 thoughts on “Home

  1. ትህክለኛ የእናትነትን ማንነትና አሁን ያለችበትን አደገኛ ሁኔታ በግል ያሳየ ጽሁፍ ነው .

  2. ድንቅ ሥራ ነው ገጣሚው በብእሩ እናትነትና ያገርን መከራ ያለችበትን እንደመስታወት ቁልጭ ብሎ ያሳየበት ጽሁፍ ነውና ፣ ቁጭ ብዬ አለቀስኩ እምዬ እናት!! ሌላም ቁጥር አንድ አለው ኢትዮ ላዩን ላይ አንብቤዋለሁ እሱንም ብታገኙት ድንቅ ነው።
    ምስጋናው ይግባው ጻሃፊው ። እባኮ ጸሃፊ ቶሎ ቶል ብእሮን ከወረቀቱ ያገናኙ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s